Provincievlaggen

  Vlaggen - Drenthe

Betekenis vlag: Sedert 19 februari 1947 heeft Drenthe een eigen vlag. De vlag heeft de kleuren wit en rood, omdat dit de traditionele Saksische kleuren zijn. Wit en rood zijn ook de kleuren van Utrecht. Eens was Drenthe deel van het Oversticht en dus onder bisschoppelijk gezag. De zes sterren symboliseren de zes dingspelen: Zuidenveld, Oostermoer, Noordenveld, Rolder, Beiler en Dieverder dingspil. De toren duidt het kasteel van Coevorden aan, van waaruit Drenthe werd geleid door de drosten die hun zetel in het Coevorder kasteel hadden.

Vlaggen Afmeting Prijs Aantal
  vlag Drenthe 20x30 cm € 9,45 st.
  vlag Drenthe 30x45 cm € 12,75 st.
  vlag Drenthe 100x150 cm € 49,95 st.
  Wimpel Drenthe 300 cm € 42,95 st.
         
  Opmerkingen:

Vlaggen - Flevoland

Betekenis vlag: Flevoland is een bijna geheel op het water veroverd gebied. In de vlag van de provincie zijn de symbolen terug te vinden die de overwinning op het water verbeelden. De blauwe baan staat voor het water, de gele voor de golvende korenvelden, het koolzaad en de akkerbouw, de groene baan voor het landschap van Flevoland. De lelie, links boven, is ontleend aan het familiewapen van ir. Cornelis Lely, de grondlegger van het Zuiderzeeproject

 

Vlaggen Afmeting Prijs Aantal
  vlag Flevoland 20x30 cm € 9,45 st.
  vlag Flevoland 30x45 cm € 12,75 st.
  vlag Flevoland 100x150 cm € 49,95 st.
  Wimpel Flevoland 300 cm € 42,95 st.
         
  Opmerkingen:

 

Vlaggen - Friesland

Betekenis vlag: De Friese vlag kenmerkt zich vooral door de 7 banen en de 7 rode pompeblêdden (plompe- of waterleliebladeren). Deze 7 pompeblêdden symboliseren, net als de 7 blokjes in het wapen, de 7 zeelanden.In 1897 werd de vlag, naar een ontwerp van Wenning, door Gedeputeerde Staten erkend en in 1927 voor het eerst officieel gebruikt op het Provinsjehûs. Pas in 1957 is de vlag door de Staten van Fryslân vastgesteld en aan de Koningin ter bevestiging aangeboden. Het Statenbesluit is afgekondigd in het provinciaal blad van 21 april 1958, no. 12.

Vlaggen Afmeting Prijs Aantal
  vlag Friesland 20x30 cm € 9,45 st.
  vlag Friesland 30x45 cm € 12,75 st.
  vlag Friesland 100x150 cm € 49,95 st.
  Wimpel Friesland 300 cm € 42,95 st.
         
  Opmerkingen:

Vlaggen - Gelderland

Betekenis vlag: Volgens de richtlijnen van de Hoge Raad van Adel moeten in een vlag van een provincie en een gemeente de kleuren zitten die ook in het officiële wapen voorkomen. Op het gedeelte wapenschild van Gelderland staan een gele leeuw op een blauw veld en een zwarte leeuw tegen een gele achtergrond. Op grond hiervan is de vlag van Gelderland samengesteld uit drie liggende banen van gelijke hoogte, te weten van boven naar beneden: blauw, geel en zwart. Provinciale Staten van Gelderland hebben deze vlag op 13 april 1953 officieel vastgesteld.

 

Vlaggen Afmeting Prijs Aantal
  vlag Gelderland 20x30 cm € 9,45 st.
  vlag Gelderland 30x45 cm € 12,75 st.
  vlag Gelderland 100x150 cm € 25,95 st.
  Wimpel Gelderland 300 cm € 42,95 st.
         
  Opmerkingen:
 

Vlaggen - Groningen

Betekenis vlag: Op 17 februari 1950 hebben Gedeputeerde Staten de vlag van de provincie Groningen vastgesteld. De vlag is langwerpig en de hoogte van de vlag is tweederde van de lengte. De vlag wordt verdeeld door een staand wit kruis. Op het witte kruis staat weer een groen kruis. Het linkerboven- en het rechterondervlak zijn rood en de twee andere blauw. De kleuren van de vlag zijn samengesteld uit die van het provinciewapen: wit en groen uit het stadswapen en rood en blauw uit het Ommelanderwapen. Het groene kruis symboliseert de centrale positie van de stad Groningen.

Vlaggen Afmeting Prijs Aantal
  vlag Groningen 20x30 cm € 9,45 st.
  vlag Groningen 30x45 cm € 12,75 st.
  vlag Groningen 100x150 cm € 49,95 st.
  Wimpel Groningen 300 cm € 42,95 st.
         
  Opmerkingen:
 

laggen - Limburg

Betekenis vlag: Provinciale Staten van Limburg hebben op 28 juli 1953 een provinciale vlag vastgesteld. Deze is : "twee horizontale banen van gelijke hoogte : boven zilver (wit), beneden goud (goud-geel), van elkaar gescheiden door een smallere baan van blauw; over alles heen, geplaatst aan de broekzijde (stokzijde) en daarnaar gewend, een gekroonde, rode leeuw met dubbele staart".

 

Vlaggen Afmeting Prijs Aantal
  vlag Limburg 20x30 cm € 9,45 st.
  vlag Limburg 30x45 cm € 12,75 st.
  vlag Limburg 100x150 cm € 49,95 st.
  Wimpel Limburg 300 cm € 42,95 st.
         
  Opmerkingen:

Vlaggen - Noord Brabant

Betekenis vlag: De Noord Brabantse vlag werd al in de Middeleeuwen bij schepen gebruikt , met name in Antwerpen. De kleuren rood en wit stammen uit de Lotharingse periode. Nadat de vlag na 1795 in onbruik was geraakt, duurde het tot 1935 dat rijksarchivaris mr. J. Smit het gebruik ervan opnieuw bepleitte. Pas sinds 1959 is het rood-wit geblokte dundoek de officiële vlag van de provincie Noord-Brabant.

 

Vlaggen Afmeting Prijs Aantal
  vlag Noord Brabant 20x30 cm € 9,45 st.
  vlag Noord Brabant 30x45 cm € 12,75 st.
  vlag Noord Brabant 100x150 cm € 49,95 st.
  Wimpel Noord Brabant 300 cm € 42,95 st.
         
  Opmerkingen:

Vlaggen - Noord Holland

Betekenis vlag: Drie liggende of horizontale banen van gelijke hoogte in de kleuren van het provinciale wapen: geel (boven), rood (midden), blauw (onder).

 

 

Vlaggen Afmeting Prijs Aantal
  vlag Noord Holland 20x30 cm € 9,45 st.
  vlag Noord Holland 30x45 cm € 12,75 st.
  vlag Noord Holland 100x150 cm € 25,95 st.
  Wimpel Noord Holland 300 cm € 42,95 st.
         
  Opmerkingen:

Vlaggen - Overijssel

Betekenis vlag: De vlag van de provincie Overijssel werd aangenomen op 19 februari 1947. Beschrijving van de vlag: In keel, een dwarsbalk van goud, een golvende dwarsbalk van azuur, boven en onder een rode dwarsbalk. De verhoudingen zijn 10:17.

 

 

Vlaggen Afmeting Prijs Aantal
  vlag Overijssel 20x30 cm € 9,45 st.
  vlag Overijssel 30x45 cm € 12,75 st.
  vlag Overijssel 100x150 cm € 49,95 st.
  Wimpel Overijssel 300 cm € 42,95 st.
         
  Opmerkingen:

Vlaggen - Utrecht

Betekenis vlag: De huidige vlag van de provincie Utrecht is een combinatie van twee andere vlaggen. Een wit kruis in een rood veld is de vlag van wat vroeger 't Sticht heette, de rode en de witte band zijn overgenomen van het bisdom Utrecht. Het heeft lang geduurd voordat de provincie Utrecht een officiëel vastgestelde vlag ging voeren. Voor het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina werd in 1938 een provinciale vlag ontworpen.

 

Vlaggen Afmeting Prijs Aantal
  vlag Utrecht 20x30 cm € 9,45 st.
  vlag Utrecht 30x45 cm € 12,75 st.
  vlag Utrecht 100x150 cm € 49,95 st.
  Wimpel Utrecht 300 cm € 42,95 st.
         
  Opmerkingen:

Vlaggen - Zeeland

Betekenis vlag: Een deel van het wapen, het schild en de kroon, komt voor in de Zeeuwse vlag, die verder bestaat uit vier blauwe en drie witte golvende banen. De vlag is in 1948 ontworpen en op 14 januari 1949 officieel door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Over het ontwerp is nogal wat te doen geweest: moest het een vlag zijn die gedachten opriep aan de nationale driekleur, moesten juist de Zeeuwse kleuren worden geaccentueerd, was het verantwoord het wapen in de vlag op te nemen? Uiteindelijk kozen GS voor een ontwerp dat was ingediend door het toenmalige statenlid jhr. mr. T.A.J.W. Schorer. Aanvankelijk bestond er voorkeur voor een vlag van zes banen: drie blauwe en drie witte. Het statenlid won het pleit door te stellen dat een zeven-banige vlag evenwichtiger is en dat een donkere baan aan onder- en bovenkant beter afsteekt tegen de lucht.

Vlaggen Afmeting Prijs Aantal
  vlag Zeeland 20x30 cm € 9,45 st.
  vlag Zeeland 30x45 cm € 12,75 st.
  vlag Zeeland 100x150 cm € 49,95 st.
  Wimpel Zeeland 300 cm € 42,95 st.
         
  Opmerkingen:

Vlaggen - Zuid Holland

Betekenis vlag: Deze vlag van de provincie Zuid-Holland werd aangenomen op 1 januari 1986. Goud, klimmende Leeuw van Keel. De leeuw is niet centraal op de vlag geplaatst, maar iets verschoven naar de hijs. De verhouding is 2:3.

 

 

Vlaggen Afmeting Prijs Aantal
  vlag Zuid Holland 20x30 cm € 9,45 st.
  vlag Zuid Holland 30x45 cm € 12,75 st.
  vlag Zuid Holland 100x150 cm € 49,95 st.
  Wimpel Zuid Holland 300 cm € 42,95 st.
         
  Opmerkingen:

Internetprijzen zijn incl. BTW en excl. verzendkosten volgens het TNT tarief

* = verplicht veld

Naam*
Adres *
Postcode*
Woonplaats *
Telefoon*
E-mailadres *
Vragen en/of
Opmerkingen